Bærekraft

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. I Hennig-Olsen Is har vi en ambisjon om å drive en sunn virksomhet preget av ansvar for mattrygghet, medarbeidere, samfunn og miljø. Slik møter vi fremtidens muligheter og utfordringer på best mulig måte.

Vårt samfunnsansvar er bredt og mangfoldig. Vårt mål er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft. Vi er en aktiv og inkluderende arbeidsplass. Vi har gode etiske retningslinjer for innkjøp. Med dette utgangspunktet skal vi fortsette å utvikle Hennig-Olsen Is på en miljøvennlig og bærekraftig måte, og kontinuerlig forbedre oss.

Mennesker og mangfold

Hennig-Olsen Is har arbeidet aktivt for å skape en mangfoldig arbeidsplass i over 50 år. Vi er overbevist om at mangfold bidrar til å styrke kulturen i bedriften vår. Hos oss skal alle bli verdsatt og respektert for den de er.

I dag skaper medarbeidere fra over 30 forskjellige nasjoner et rikt arbeidsfellesskap i bedriften. Hos oss skal alle, uavhengig av nasjonalitet, religion, kulturell bakgrunn, politisk ståsted eller seksuell legning bli verdsatt, respektert og inkludert. I 2007 mottok Hennig-Olsen Is Mangfoldsprisen for vårt arbeid med å fremme mangfold på arbeidsplassen. I 2020 fikk vi sølv i samme kåring for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Hver dag jobber vi for å skape en arbeidsplass hvor alle skal trives og få muligheten til å utvikle seg.

Likestilling er en viktig del av mangfoldsarbeidet vårt, og i 2018 ble vi sertifisert etter standarden «Likestilt Arbeidsliv» som en av de første virksomhetene i Norge. Likestilt Arbeidsliv er en sertifiseringsordning hvor hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold, samt å hindre diskriminering. Vår visjon er å skape en unik Hennig-Olsen Is-kultur basert på verdiene våre OTTO (Offensiv, Troverdig, Tydelig, Ordentlig), som alle våre medarbeidere kan identifisere seg med, uavhengig av bakgrunn og levesett.

Vi har jobbet med mangfold og bekjempet diskriminering i en årrekke. Det skal vi fortsette med! Fremover skal vi fokusere på alle de syv innsatsområdene i Likestilt Arbeidsliv. Disse er forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn. Vi har utarbeidet en handlingsplan med flere tiltak til forbedringer, og opprettet en arbeidsgruppe som skal føre tiltakene ut i livet. Hennig-Olsen Is skal være en ansvarlig arbeidsgiver og sammen med våre ansatte skal vi jobbe for et likestilt og mer mangfoldig arbeidsliv – fritt for diskriminering.

Etikk

Vi er opptatt av å bidra til handel som fremmer bærekraftig utvikling. Som virksomhet har Hennig-Olsen Is stor påvirkningskraft som vi kan bruke positivt. Derfor jobber vi med å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å kombinere god drift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. I utfordrende råvaremarkeder som kakao, sukker, fett og vanilje, stiller dette ekstra høye krav til oss om å følge opp leverandører.

For å tydeliggjøre våre holdninger har Hennig-Olsen Is vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp, som alle våre leverandører og samarbeidspartnere må signere og leve opp til. I tillegg er vi stolt medlem av Etisk Handel Norge.

Miljø

I Hennig-Olsen Is er vi opptatt av å ta vare på miljøet. Et viktig tiltak er å redusere matsvinn i produksjonen. Derfor blir iskrem som er til overs, mat for noen heldige griser i Søgne.

Vårt mål er å bli en klimanøytral virksomhet. Siden 2010 har vi redusert utslipp med 50 prosent i fabrikken vår. Vi har også skiftet ut 1000 frysedisker i butikker over hele landet. Det førte til en årlig reduksjon i strømforbruket tilsvarende 200 husstander. I tillegg bidrar samkjøring med grossister til lave utslipp i distribusjonen.

Med fokus på miljø i hele verdikjeden skal vi bidra til en positiv og bærekraftig utvikling.

Råvarer

Hos Hennig-Olsen Is legger vi vår stolthet i utmerket smak og kvalitet. Det krever gode råvarer. Vi håndplukker alle råvareleverandører for å sikre førsteklasses produkter og bærekraftig produksjon. Dermed kan vi være sikre på at alt fra bær og frukter til vanilje, nøtter og kakao er av den beste kvalitet. På fabrikken produserer vi nemlig ikke bare iskrem, men også krokan, sjokolade, karamellsaus, sjokoladesaus, fruktsauser og syltetøy.

Ekte norsk fløte er kanskje den aller viktigste ingrediensen i iskremen vår. Kremfløten skal være så fersk som mulig for å bevare den friske fløtesmaken. Hver morgen smaksbedømmer vi fløten for å sikre kvaliteten. Slik gir vi deg kremen av iskrem.

Helse

Myndighetenes kostholdsråd er klare, og fokuset på helse har aldri vært større. Samtidig stiller våre kunder høye krav til produktene vi lager.

I Hennig-Olsen Is har vi lang tradisjon for å lage iskrem med naturlige ingredienser og høyt innhold av frukt og bær. I noen av produktene reduserer vi sukkerinnholdet slik at alle kan nyte iskremen vår. Produktene blir nøye merket for at folk skal vite hva de legger i handlekurven når de kjøper et produkt fra Hennig-Olsen Is.

Vi er ISO 22 000 Mattrygghet-sertifisert. Det sikrer kontinuerlig fokus på hygiene og sikkerhet for iskremen – fra råvare til produksjon og helt frem til is-disken.

Vårt engasjement

Se våre engasjement

Hennig-Olsen Is bidrar årlig med økonomisk bistand til livssynsnøytrale lag, foreninger eller humanitære initiativ som støtter aktivitet og hjelp til barn, unge og vanskeligstilte grupper i samfunnet.