Konkurranseregler

Haaland-konkurranse

Konkurransevilkår ifm. Haaland-is sin «Vinn fotballtur for to personer samt utstyr signert av Erling Haaland»

 

  1. Generelt

Ansvarlig for Hennig-Olsens Haaland-konkurranse er Hennig-Olsen Is AS, Hannevika, 4613 Kristiansand S, org.nr. 987 094 753 (videre omtalt som «Hennig-Olsen»).

Følgende konkurransevilkår trer i kraft når noen deltar i Hennig-Olsens Haaland-konkurranse (videre omtalt som «konkurransen») for 2024. Konkurranseperioden er fra 1. februar 2024 – 31. desember 2025

Det er frivillig å delta i konkurransen. Ved innmelding av en pinne med vinnerkode, som beskrevet i punkt 2, godtar man herværende konkurransevilkår.

  1. Om konkurransen

Hennig-Olsens konkurranse er en kjøpsbetinget utlodning. Deltakere må kjøpe en Haaland-is og finne 1 (eller flere) av 4 ispinner (laget av titan), med en unik kode på. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Av de 4 unike ispinnene er det to forskjellige premier. Hovedpremien (1 stk unik ispinne) utløser et reisegavekort fra Berg-Hansen på verdi av 30 000,- som kan brukes fritt, til fotballkamp eller annen reise. Reisegavekortet har varighet i 11 måneder fra mottakelse av vinner. De 3 resterende unike ispinnene kvalifiserer til signert Haaland-utstyr (utvalget kan være Landslagsdrakt, fotballsko eller liknende signert av Erling Haaland). Finner man en unik ispinne med kode på må man (dersom man ønsker premie) melde inn den unike koden ved å ta bilde av selve ispinnen (med kode) og følge instruksen på www.hennig-olsen.no/haaland. Man kan ikke melde inn ispinne med kode etter 31.12.2025. Lykkes ikke Hennig-Olsen med å få tak i vinneren innen 4 uker etter første forsøk på å opprette kontakt bortfaller rett til premie.

Det er ingen begrensning av antall kjøpte is eller antall premier per person. Det er innehaver av isen som blir vinner av premien. Hevder flere parter å være innehaver av en premien forbeholder Hennig-Olsen seg retten til å tilbakeholde premien til partene er enige om hvem som er rett innehaver. Det må kunne bevises at isen er kjøpt, ta derfor vare på salgskvittering. Hennig-Olsen forbeholder seg retten til å ettergå riktigheten av opplysninger inngitt av vinneren og kjøpet av isen.

  1. Skade

Hennig-Olsen tar ikke ansvar for skade inntruffet under reisen, eller skade som på annen måte inntreffer ifm. premien. Vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren må selv tegne reiseforsikring.

  1. Uforutsette hendelser

Hennig-Olsen er ikke ansvarlig for tekniske feil, tredjepartspåvirkning, juks eller andre forhold som ligger utenfor Hennig-Olsens rimelige kontroll. Viser det seg at flere personer gjør krav på premie enn de 4 planlagte premiene skulle tilsi, vil prinsippet om «først i tid – best i rett» gjelde.

  1. Brudd på konkurransevilkårene

 Brudd på konkurransevilkårene kan medføre tap av premie. Hennig-Olsen forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.

  1. Hvem kan delta?

Det er kun privatpersoner over 18 år med fast bostedsadresse i Norge som kan delta i konkurransen. Ansatte, sponsorer eller samarbeidspartnere til Hennig-Olsen, eller personer som bor i samme husstand som en av disse, kan ikke delta i konkurransen.

  1. Nærmere om premien

Premien er reisegavekort levert av Berg-Hansen til en verdi av NOK 30 000. Les mer om Berg-Hansen her. Destinasjonen for reisen er valgfri, men må inngå som en av Berg-Hansens destinasjoner. Les mer om Berg-Hansen sine destinasjoner her.

Hennig-Olsen er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien, som f.eks. transport eller aktiviteter. Premien omfatter kun reisegavekortet. Premien kan ikke byttes mot økonomisk kompensasjon.

Reisegavekortet må løses ut innen 11 måneder fra den dagen man mottar gavekortet fra Hennig-Olsen. Gavekortet kan ikke deles opp i flere reiser. Det er ingen begrensning på antall personer reisegavekortet skal omfatte.

  1. Skatt

Premier med en verdi over kr. 10 000 utløser skatt. I 2024 er denne skatten på 22%. Gevinsten er derfor skattepliktig og vinner er selv ansvarlig for å melde gevinstens verdi inn til skattemyndighetene.

  1. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov og forskrift. Deltakere må dele personopplysninger med Hennig-Olsen for å kunne levere inn konkurransekoden, for at Hennig-Olsen skal kunne kontakte deltakerne.

For å kunne dele ut premien må Hennig-Olsen dele personopplysninger med tredjepart. Personopplysningene vil slettes når reisen er gjennomført.

Klikk her for å lese Hennig-Olsens generelle retningslinjene for personvern.

Vinnere kan tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger, men dette vil umuliggjøre gjennomføring av premieutleveringen. Deltakere har rett til å be om innsyn i de personopplysninger Hennig-Olsen innehar om deltakeren og man kan be om korrigering eller slettelse av disse.