Konkurranseregler

Bli hele Norges #småiskonge

Vilkår for å delta

Deltakere må være minst 16 år.

Konkurransen

Konkurransen varer i uke 23 – uke 34 2017 (tirsdag 06. juni – fredag 25. august).

For å delta i konkurransen må vinneren ta bilde av en Hennig-Olsen iskrem eller av seg selv med en is og laste opp på Facebook eller Instagram med #småiskonge / #småiskongen

Iskremen må være åpnet og tatt ut av pakningen.

Det er kun bilder av Hennig-Olsen iskrem som vil bli vurdert i konkurransen.

Bruk av bilder

Hennig-Olsen Is forbeholder seg retten til vederlagsfritt å bruke innsendte bilder tagget med #småiskonge i sitt reklamemateriell, herunder i sosiale medier. Deltakelse i konkurransen innebærer samtykke til slikt bruk.

Premiering

Ukespremier: Det trekkes 10 ukesvinnere, en hver uke, som får et gavekort på kr. 1000,-

Hovedpremie: Det trekkes én hovedvinner som får gratis iskrem resten av livet.

Begrepet «resten av livet» er definert som maks 30 år fra 2017 (frem til sommeren 2047).

Verdi på premien tilsvarer kr. 3.055 pr. år. som tilsvarer 1 års normalt forbruk av småis. Beløpet vil ikke bli indeksregulert i perioden.

Hennig-Olsen Is leverer iskremen første året. De neste årene får vinneren iskrem med verdi kr. 3.055 eller et gavekort på kr. 3.055. Både vinneren og Hennig-Olsen Is kan etter det første året velge at resterende verdi av premien skal utbetales som et engangsbeløp.

Vinneren er selv ansvarlig for å oppgi evnt. skattepliktig premie til skattemyndighetene og dekke evnt. skatt.

Premien er personlig og kan ikke overføres til andre. Dersom vinneren faller fra i perioden vil premien utbetales som et engangsbeløp til arvinger/dødsbo.