Hennig-Olsen - Iskremarkiv
Sakte Kjærna Sjokoladeis gikk ut av produksjon i 2023.

Sakte Kjærna Sjokoladeis