Hennig-Olsen - Iskremarkiv
Mint gikk ut av produksjon i 2023.