Hennig-Olsen - Iskremarkiv
Krone-Is Magisk gikk ut av produksjon i 2024.