Hennig-Olsen - Iskremarkiv
Kokos kuleis gikk ut av produksjon i 2023.