Hennig-Olsen - Iskremarkiv
Båtis gikk ut av produksjon i 2024.