Vi ser fremover

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Hennig-Olsen Is er en generasjons bedrift, og derfor er det viktig for oss å drive en sunn virksomhet preget av ansvar for mattrygghet, medarbeidere, samfunn og miljø. Vi ønsker å møte fremtidens muligheter og utfordringer på best mulig måte. Vi har derfor etablert et eget bærekraftsteam som jobber aktivt med bærekraftsmålene vi har spesielt fokus på. Her kan du få et lite innblikk i hvordan det jobbes med bærekraft i Hennig-Olsen Is.