Mindre plast til frakt

Ny teknologi sørger for betraktelig mindre fraktplast.

Krympeplast er en type plast som brukes for å gjøre is fra fabrikken håndterbar for frakt i grossistleddet. Hele paller bindes sammen med strekkfilm og gjør forpakningen stabil.

– Vi har investert i nye krympeplast-maskiner, som gjør at vi kan bruke mye mindre plast, uten at kvaliteten går ned. Plasten er faktisk halvert i tykkelse, sier Ingvald Jessen, logistikksjef for innkjøp.

Totalt har vi siden 2014 fjernet 12 tonn krympeplast fra logistikkleddet.

– I småis-segmentet har vi også begynt å bruke større samleesker som går ut i butikk. Ved å bruke større esker slipper vi å plastpakke disse produktene, sier Jessen.

HALVERT: Tykkelsen på krympeplasten vi bruker til frakt er nå halvert. (foto: Kjell Inge Søreide)

Tar Plastløftet

Hennig-Olsen Is tar nå Plastløftet, i regi av Grønt Punkt Norge. Et ledd i den satsingen er at vi til høsten starter et prosjekt for å undersøke om vi kan bruke resirkulert plast i krympefilmen. Vi fortsetter også arbeidet med å minimere tykkelsen på krympefilmen der vi kan.

Som kontrollmedlem i Grønt Punkt sørger vi for at alle våre leverandører er medlem – hvis ikke får de ikke levere til vår fabrikk.

– Vi har vært medlem av Grønt Punkt siden oppstarten i 1997. Det er et veldig nyttig samarbeid og de er en god sparringspartner. Gjennom Plastløftet forplikter vi oss til å øke bruken av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe våre produkter for gjenvinning, forteller Jessen.