Konkurransevilkår

Konkurransevilkår ifm. «Vinn 2 billetter til fornøyelsespark» konkurransen 

1. Generelt
Ansvarlig for konkurransen er Hennig-Olsen Is AS, Hannevika, 4613 Kristiansand S, org.nr. 987 094 753 (videre omtalt som «Hennig-Olsen Is»). Utsalgsstedet som har konkurranse-boks og svarkuponger er ansvarlig for å gjennomføre konkurransen, utføre trekning og ta kontakt med vinner. 

Følgende konkurransevilkår trer i kraft når noen deltar i Hennig-Olsens «Vinn 2 billetter til Fornøyelsespark» konkurranse (videre omtalt som «konkurransen») våren/sommeren 2023. Konkurranseperioden er fra 1.mars 2023– 31.august 2023.
Det er frivillig å delta i konkurransen. Ved å skrive telefonnummer på svarkupongen som man finner på utsalgstedet, godtar man herværende konkurransevilkår. 

2. Om konkurransen
Hennig-Olsen Is konkurranse er ikke kjøpsbetinget. Deltakere finner svarkupong på utsalgsstedet og skriver på sitt telefonnummer. Alle deltakere må delta med eget telefonnummer, og på vegne av seg selv. Man kan registrere telefonnummeret så mange ganger man vil. Man kan vinne kun én gang. Lykkes ikke Hennig-Olsen Is/utsalgsstedet med å få tak i vinneren innen 4 uker etter første forsøk på å opprette kontakt bortfaller rett til premie. Vedkommende som registrerer seg på kampanjesiden blir den som mottar hovedpremien hvis man blir trukket som vinner. Hennig-Olsen Is forbeholder seg retten til å ettergå riktigheten av opplysninger inngitt av vinneren.

3. Uforutsette hendelser
Hennig-Olsen Is er ikke ansvarlig for tekniske feil, tredjepartspåvirkning, juks eller andre forhold som ligger utenfor Hennig-Olsen Is rimelige kontroll.?

4. Brudd på konkurransevilkårene
Brudd på konkurransevilkårene kan medføre tap av premie. Hennig-Olsen Is forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.

5. Hvem kan delta?
Det er kun privatpersoner over 18 år med fast bostedsadresse i Norge som kan delta i konkurransen. Ansatte, sponsorer eller samarbeidspartnere til Hennig-Olsen Is, eller personer som bor i samme husstand som en av disse, kan ikke delta i konkurransen.

6. Nærmere om premien
Hovedpremien er 2 billetter til en fornøyelsespark. Billetten er en spesialbillett som ikke kan selges eller oppgraderes. Billetten er gyldig ut året  

Hennig-Olsen Is deler ut billetter til den parken som står på konkurranseboksen. Det er ikke mulig å bytte til andre parker.  

Hennig-Olsen Is er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien, som f.eks. transport eller aktiviteter. Premien omfatter kun 2 billetter. Premien kan ikke byttes mot økonomisk kompensasjon. 

Premien må hentes på utsalgstedet hvor man har deltatt i konkurransen, hvis ikke annet avtales direkte med utsalgsstedet.  

7. Behandling av personopplysninger
Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov og forskrift. Deltakere må dele personopplysninger med Hennig-Olsen Is/Utsalgsstedet slik at vi kan kontakte vinneren.

Personopplysningene vil slettes når premien er overlevert vinner.