En likestilt arbeidsplass

Gjennom 50 år har Hennig-Olsen Is arbeidet aktivt for å skape en arbeidsplass med mangfold. Vi er overbevist om at mangfold bidrar til å styrke kulturen i bedriften vår. Derfor sertifiserte vi vår virksomhet etter standarden for «Likestilt Arbeidsliv» for første gang i 2018. Vi er en av de første virksomhetene i Norge som tok dette steget mot et likestilt arbeidsliv.

Ansatt i produksjonen hos Hennig-OLsen Is

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning hvor hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold samt å hindre diskriminering. Vår visjon er å skape en unik Hennig-Olsen kultur basert på våre verdier, som alle våre medarbeidere kan identifisere seg med, uansett bakgrunn og levesett. Vi har utarbeidet en handlingsplan med tiltak til forbedringer, samt opprettet en arbeidsgruppe som skal føre disse tiltakene ut i livet.

I dag skaper medarbeidere fra over 30 forskjellige nasjonaliteter et rikt arbeidsfellesskap i bedriften. Hos oss skal alle, uavhengig av nasjonalitet, religion, kulturell bakgrunn, politisk ståsted eller seksuell legning bli verdsatt, respektert og inkludert. Hver dag jobber vi for en arbeidsplass hvor alle skal få muligheten til å utvikle seg og trives.

Vi skal være en Ansvarlig arbeidsgiver – og sammen skal vi jobbe for et likestilt og mer mangfoldig arbeidsliv – fritt for diskriminering.

Hos Hennig-Olsen Is skal alle bli verdsatt og respektert for den de er.