Gjør småis-emballasje resirkulerbar

Nå faser Hennig-Olsen Is ut metallfolie fra småis, som gjør emballasjen resirkulerbar.

Småisemballasje er lagd av plast, men har tradisjonelt hatt et tynt aluminiumsbelegg. Dette belegget gjør at avfallsanlegg ikke klarer å lese emballasjen som plast. Dermed blir det sortert som restavfall. Dette jobber vi med å forbedre.

– Vi har testet grundig etter at vi besluttet å fjerne aluminiumsbelegget. Bommer vi på dette får vi masse ødelagt is ut i markedet, og det er ikke bærekraftig. Nå har vi funnet en løsning og er i ferd med å implementere den, sier logistikksjef for innkjøp Ingvald Jessen.

Dermed fases aluminiumsbelegget gradvis ut av sortimentet utover 2019. All vår emballasje skal i fremtiden kunne gjennvinnes, og flere småis er allerede på markedet med ny emballasje. Prosjektet er et ledd i Hennig-Olsen Is sitt engasjement i Plastløftet, i regi av Grønt Punkt Norge. En av målsetningene i Plastløftet er at bedrifter skal designe sine produkter for gjenvinning.

To Hennig Olsen Is, en med gammel aluminiumsfolie og en med ny emballasje som kan resirkuleres.

KAN RESIRKULERES: Vi endrer på emballasjen så isen du kjøper i butikk går til gjenvinning, ikke forbrenning.

– I dette prosjektet er forbrukernes rolle også betydelig. Det verste vi som forbrukere kan gjøre er å hive emballasjen i naturen. Dersom du spiser is ute i naturen er det viktig å sørge for å kaste emballasjen på et egnet sted, så det blir resirkulert. I Norge har vi gode retursystemer, så hvis alle er bevisste på å resirkulere riktig, så unngår vi forsøpling, sier Jessen.

Han forventer at det kommer restriksjoner rundt engangsplast og sier at Hennig-Olsen Is jobber intensivt med å fjerne seg fra dette. Vi ønsker å bevege oss mot bærekraftige løsninger. Derfor er optimalisering av emballasje og design for gjenvinning prioritert i 2019.

– Jeg synes dette er veldig spennende. Det skjer veldig mye teknologisk på dette området. En viktig barriere er at resirkulert plast i dag ikke kan være i kontakt med matvarer. Det må på plass dersom plast skal bli et bærekraftig materiale for vår del. Samtidig skjer det mye på bioplast-fronten, som vi også følger med på, sier Jessen.

 

Samfunnsansvar

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. I Hennig-Olsen Is har vi en ambisjon om å drive en sunn virksomhet preget av ansvar for mattrygghet, medarbeidere, samfunn og miljø. Slik møter vi fremtidens muligheter og utfordringer på best mulig måte.

Les mer