Bli hele Norges #småiskonge

Vinn gratis is resten av livet!*

Delta i konkurransen:

Ta en bit av din favorittis fra Hennig-Olsen og knips et bilde.

Merk bildet med #småiskonge på Instagram eller Facebook.

Bildet er ditt lodd i trekningen om å bli hele Norges #småiskonge som vinner gratis is resten av livet*.

*Begrepet «resten av livet» defineres utifra forventet levealder, basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Vinnerens alder trekkes fra i utregningen. Premiesummen på 3,055 kroner pr. år er basert på ett års normalt forbruk av småis og tar høyde for at vinneren kun velger Hennig-Olsens mest eksklusive småis-varianter

Vilkår for å delta

Deltakere må være minst 16 år.

Konkurransen

Konkurransen varer i uke 23 – uke 34 2017 (tirsdag 06. juni – fredag 25. august).

For å delta i konkurransen må vinneren ta bilde av en Hennig-Olsen iskrem eller av seg selv med en is og laste opp på Facebook eller Instagram med #småiskonge / #småiskongen

Iskremen må være åpnet og tatt ut av pakningen.

Det er kun bilder av Hennig-Olsen iskrem som vil bli vurdert i konkurransen.

Bruk av bilder

Hennig-Olsen Is forbeholder seg retten til vederlagsfritt å bruke innsendte bilder tagget med #småiskonge i sitt reklamemateriell, herunder i sosiale medier. Deltakelse i konkurransen innebærer samtykke til slikt bruk.

Premiering

Ukespremier: Det trekkes 10 ukesvinnere, en hver uke, som får et gavekort på kr. 1000,-

Hovedpremie: Det trekkes én hovedvinner som får gratis iskrem resten av livet. Hovedvinner trekkes blant alle innsendte bidrag i kampanjeperioden.

Begrepet «resten av livet» defineres utifra forventet levealder, basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Vinnerens alder trekkes fra i utregningen.

Verdi på premien tilsvarer kr. 3.055 pr. år. som tilsvarer 1 års normalt forbruk av småis. Beløpet vil ikke bli indeksregulert i perioden.

Hennig-Olsen Is leverer iskremen første året. De neste årene får vinneren iskrem med verdi kr. 3.055 eller et gavekort på kr. 3.055. Både vinneren og Hennig-Olsen Is kan etter det første året velge at resterende verdi av premien skal utbetales som et engangsbeløp.

Vinneren er selv ansvarlig for å oppgi evnt. skattepliktig premie til skattemyndighetene og dekke evnt. skatt.

Premien er personlig og kan ikke overføres til andre. Dersom vinneren faller fra i perioden vil premien utbetales som et engangsbeløp til arvinger/dødsbo.